Preskočiť na obsah

História obce

9. storočie

V chotári obce Nemešany ležiacej na styku Levočských vrchov a Hornádskej kotliny existovalo slovanské hradisko už z obdobia Veľkej Moravy (9. storočia) a potom následne z 10.-12. storočia.

1249

Prvé zmienky

V listine z roku 1249 je doložená v dnešnom katastri Nemešian obec Zalužany (Salasan). Stál tu tiež panský dvorec a ranogotický kostol, ktoré však spolu s dedinou zanikli v prvej polovici 16. storočia. Patrili potomkom pôvodne slovanského rodu, ktorý založil Dedač a jeho synovia Vlk a Čakan.

13. storočie

V priebehu 13. storočia sa časť obce dostala do majetku Spišskej Kapituly. Okolo polovice 16. storočia vznikla nová obec – Nemešany, ktorá sa uvádza roku 1570 ako Nemessan, neskôr ako Nemessany. Patrila viacerým zemepánom (Réthi, Nemessányi), vrátane Spišskej Kapituly.

16. storočie

Roku 1598 tu stálo 11 domov. O necelých 200 rokov (1787) už 26 domov so 175 obyvateľmi a roku 1828 29 domov s 211 obyvateľmi. Jej obyvatelia boli roľníkmi.
Správa obce pozostávajúca z richtára a 1-2 prísažných existovala už v 16. storočí.

18. storočie

Ich voľba bola viazaná na súhlas zemepána. Predstavení obce vydávali v jej mene aj dokumenty, ktoré až do druhej polovice 18. storočia podpisovali známymi tromi krížikmi – znakmi negramotnosti.