Preskočiť na obsah

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY – Upozornenie

Zverejnené 24.5.2024.

Kategória

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že v našej obci sú umiestnené 1100 l kontajnery na Plasty, Papier, Sklo a BIO odpad, ktoré sú pravidelne vyvážané. V prípade, že sú kontajnery plné, žiadame Vás, aby ste odpad nezhromažďovali v okolí kontajnerov resp. neprepĺňali tak, že sa kontajner nedá zatvoriť.

Zber papiera sa uskutočňuje v obci každé 2 mesiace t.j. najbližší zber je 28.06.2024, preto dôrazne žiadame občanov aby papier nechávali doma a tesne pred vývozom ho dali do kontajnera resp. mali uložené pred domov v modrých vreciach a tie Vám budu spoločnosťou Brantner Nova vyvezené.

Kontajner na BIO odpad tam patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju. Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Dbajme o čistotu nielen svojich domovov, ale aj o čistotu obce, v ktorej žijeme – veď je to vizitka kultúry národa.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie pravidiel triedenia odpadov a s tým súvisiaca čistota obce.