Zber elektroodpadu 22.2. 2023 (streda) v čase o 8:30 hod.

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2023 − 23. februára 2023
Kategória

Prílohy