Preskočiť na obsah

VZN c.4 2019 zverejnene dna 18 11 2019 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce