Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školácha v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemešany