Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška o zverejnení oznámenia o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 1 Územnoplánovacej dokumentácie obce Nemešany