Preskočiť na obsah

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE Nemešany podľa zákona č. 145/1995 Z. Z. o správnych poplatkoch v platnom znení