PRO HOUSE – územné rozhodnutie – radové domy – verejná vyhláška

Zverejnené
15. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2023 − 1. marca 2023
Kategória

Prílohy