Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch

Zverejnené
3. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. marca 2023 − 17. marca 2023
Kategória

na deň 09.03.2023 (štvrtok) o 16:30 hod. v kancelárií starostky obce v Nemešanoch

Prílohy