Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemešany