Návrh na zmenu vydania územného rozhodnutia – rádové rodinné domy Nemešany – Pro House s.r.o. – verejná vyhláška

Zverejnené
22. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2023 − 5. júna 2023
Kategória

Prílohy