Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Nemešany č. 2/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska