Preskočiť na obsah

Zmodernizujme si priestory na kultúrne vyžitie našich občanov

Zverejnené 11.1.2023.

Kategória

Predmetom projektu bolo dovybaviť spoločenský priestor obce zariadením – drevené stoly a stoličky. Obyvatelia obce využívajú kultúrny dom celoročne, počas mnohých podujatí. Dostatočne vybavený spoločenský priestor obce, v ktorom sa každoročne uskutočňujú mnohé oslavy, slávnosti, plesy, vystúpenia je pre kultúrno – spoločenský život v obci nenahraditeľný. Združenia, aktívne skupiny a spolky potrebujú pre svoj život taktiež adekvátne priestory. Amatérska hudobná skupina ENIX priláka na svoje vystúpenia nejedného nadšenca dobrej hudby, modernej či ľudovej. Životný štýl na vidieku je iný ako v meste, ale aj dedina oprávnene túži po spoločenskom a reprezentačnom priestore. Modernizáciou vybavenia spojenou s ochranou hodnôt vidieckeho osídlenia sa zabezpečí aj ekonomická udržateľnosť budovy – strediska kultúry. Stoly a stoličky boli dlhé roky využívané počas mnohých podujatí organizovaných samosprávou, urbárom, spolkami, dobrovoľníkmi. Kultúrny dom abstrahuje širokú škálu potrieb a činnosti obyvateľstva. Sproduktívnenie činnosti v obci Nemešany viedlo k vyšším nárokom aj na zariadenie, ktoré je opotrebované, zničené, niektoré časti sú rozbité a nefunkčné. Modernizácia zariadenia, ktorá v záujme ekonomickej udržateľnosti kombinuje viaceré typy služieb, poskytne služby viacerým cieľovým skupinám – mladším aj starším občanom. Nákup zariadenia má verejnoprospešný charakter a je prínosný pre širokú verejnosť. Obec v týchto zabezpečených priestoroch (novými stolami a stoličkami) bude prispievať k zviditeľňovaniu regiónu a rozvoju komunitného života.