Preskočiť na obsah

Obec Nemešany oznamuje obyvateľom, že sú pripravené na prevzatie a zaplatenie Rozhodnutia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024. Rozhodnutia si môžete prevziať na Obecnom úrade v Nemešanoch. Výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024 -22€ / na osobu. Po prevzatí rozhodnutia je súčasne možné uhradiť príslušný poplatok v hotovosti alebo na účet obce Nemešany.

Zverejnené 9.1.2024.