Informácia pre verejnosť o zverejnení Správy o hodnotení – „Územný plán obce Klčov“

3.5.2023 zverejnil/a nemesany_obec.

Kategória