Preskočiť na obsah

Fond na podporu umenia – “ Akvizícia knižničného fondu obecnej knižnice“

Zverejnené 7.6.2023.

Kategória

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil náš projekt „Akvizícia knižničného fondu obecnej knižnice“ Nemešany.

Záväzné výstupy a obsah projektu:

Typ akvizície (beletria, odborná, detská literatúra a pod.) detská literatúra, beletria, náučná literatúra

Minimálny počet kusov 80 kusov, knihy budú umiestnené v Obecnej knižnici
Nemešany.

Minimálne 20% pridelenej podpory bude vyčlenených na nákup kníh, úhradu predplatného časopisov, či iných periodických publikácií vydaných s podporou FPU podľa aktuálneho zoznamu uverejneného v časti
Ostatné dokumenty na www.fpu.sk. alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Skupina rozpočtových položiekRozpočetPodpora z FPUPodpora z FPU v %
Nákup knižničného fondu a predplatné1 350,00 €1 100,00 €100,00 %
Spolu:1 350,00 €1 100,00 €81,48 %

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať  Fondu na podporu umenia za schválenie nášho projektu pre našu knižnicu. 

Veríme, že našim čitateľom sa budú zakúpené knihy páčiť a že sa zvýši návštevnosť našej knižnice.